Searching for zen - kuinka käsitellä ahdistuneisuutta kuvittamalla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Opinnäytteeni on henkilökohtainen tutkimusmatka ahdistuneisuuteen, sen aiheuttajiin ja itse tunnetilan käsittelyyn. Idea opinnäytteeseeni syntyi halusta purkaa omaa työhön ja opiskeluun liittyvää ahdistuneisuutta ja käsitellä sitä kuvittamalla, videoteoksen muodossa. Toivoin videoteoksen tekemisen olevan itselleni terapeuttinen prosessi, ja lieventävän omaa ahdistuneisuuttani. Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa taustoitan kokemani ahdistuneisuuden syiden lisäksi myös tunteen merkitystä omassa työskentelyssäni, ja tarkastelen erilaisia tapoja käsitellä ahdistuneisuutta kuvittamalla. Kerron valitsemastani työvälineestä, 3d-grafiikasta, ja kuinka se on osaltaan toiminut itselleni ahdistuneisuutta lieventävänä tekijänä. Opinnäytteeni produktio-osassa käyn läpi Searching for zen videoteoksen etenemistä idean suunnitteluvaiheesta teoksen toteutukseen, ja lopulta valmiin teoksen esittelyyn.
Description
Supervisor
Tarvainen, Sari
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
ahdistuneisuus, työ, opiskelu, uupumus, syyllisyys, suoriutuminen, loppuun palaminen, 3d-grafiikka
Citation