Kokonaisleijuma Helsingissä, ilmanlaadun mittaustulosten analysointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Ympäristönsuojelutekniikka
Mcode
Puu-23a
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 143 s. + liitt. 18
Series
Description
Supervisor
Määttä, Raimo
Thesis advisor
Lahdes, Risto
Keywords
Other note
Citation