Regeneration of two urban poor communities in Phnom Penh, Cambodia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
en
Pages
104 + [5]
Series
Abstract
This Master's thesis in architecture deals with housing problems in Cambodia brought on by rapid urbanization and poverty. The land value in Phnom Penh, the capital, has risen drastically since the 1990s, which has led to illegal land grabbing and forced evictions. People have been forced to leave their homes and relocate to the outskirts of the city, where sufficient infrastructure and jobs are hard to come by. The design part of this thesis focuses on two urban poor communities living in the city center of Phnom Penh and assesses what would it take for them to be able to remain in their current location with improved living conditions. In order to gain an understanding of the context, the research begins by looks at larger issues, such poverty, urbanization and the resulting housing problems. Cambodian history is also examined in an attempt to understand what has led to the current situation and whether some aspects of Cambodian architectural heritage are still relevant in a contemporary urban environment. Recent development in Phnom Penh and in the city's poor communities is also assessed. The second part of the research looks at the Tonle Bassac district. A closer look is taken at life in two different poor communities, Wat Proyouvong (1660 inhabitants) and T87 (1890 inhabitants). The analysis is based on literary sources, aerial images and field research in Phnom Penh in February-March 2011. Finally, the design provides solutions to the problems identified in the first two parts. It proposes upgrading solutions at the district, community and city block level. Infrastructural and safety improvements, infill building and urban farming are some of the suggested interventions. Particular attention is paid to developing a new type of courtyard house, which frees up ground space through socially and culturally acceptable multi-storey housing. This allows for the creation of a hierarchy of public open space. Much could be done to avoid eviction and improve living conditions in the two target communities, provided that such endeavours receive political support. Each community is different, which means the findings cannot be directly generalized to other contexts. However, the proposed solutions may serve as examples and a source of inspiration when looking at other communities facing similar problems.

Diplomityö käsittelee nopean kaupungistumisen synnyttämiä asunto-ongelmia Kambodiassa. Kaakkois-Aasiassa. Tonttimaan arvo on noussut maan pääkaupungissa Phnom Penhissä 90-luvulta lähtien. Tästä seuranneet laittomat maaomaisuuden kaappaukset ovat johtaneet häätöihin. Ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa ja työpaikkansa ja muuttamaan kaupungin laitamille infrastruktuurin ulottumattomiin. Diplomityön suunnitteluosuus keskittyy kahteen köyhään asuinalueeseen Phnom Penhin keskustan tuntumassa. Työ pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä. mitä vaadittaisi, jotta näiden alueiden asukkaat voisivat välttää pakkosiirron ja sen sijaan asua paremmissa oloissa nykyisellä paikalla. Kirjallisiin lähteisiin perustuva tutkielma köyhyydestä, kaupungistumisesta ja niiden synnyttämistä asumiseen liittyvistä ongelmista kartoittaa työn kontekstia. Tässä osassa perehdytään myös siihen. mikä on johtanut Kambodian sekavaan nykytilanteeseen sekä siihen, onko khmerien rakennusperinnössä jotain sellaista, jota voidaan hyödyntää myös nykyaikaisessa urbaanissa kontekstissa. Lopuksi tarkastellaan Phnom Penhin viimeaikaista kaupunkikehitystä sekä kaupungin köyhien yhteisöjen nykytilannetta ja erityispiirteitä. Työn toisessa osassa perehdytään Tonle Bassacin kaupunginosaan. Erityisesti pureudutaan elämään kahdessa erilaisessa köyhässä yhteisössä, Wat Proyouvongissa (1660 asukasta) ja T87:ssa (1890 asukasta). Analyysi perustuu kirjallisiin lähteisiin, ilmakuviin sekä vierailuun Phnom Penhissä helmi-maaliskuussa 2011. Asuinalueiden parannussuunnitelma on vastaus kahdessa ensimmäisessä osassa määriteltyihin ongelmiin. Suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotuksia kaupunginosan, yhteisön ja korttelin tasolla. Näitä ovat esimerkiksi infrastruktuurin ja turvallisuuden parantaminen, lisärakentaminen ja pienviljely. Suunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota sellaisen korttelitypologian kehittämiseen, joka sallii monikerroksisen rakentamisen paikalliseen kulttuuriin soveltuvalla tavalla. Tämä vapauttaa tilaa maantasossa, mikä mahdollistaa yksityisyysasteiltaan erilaisten ulkotilojen verkoston kehittämisen. Tarkasteltujen yhteisöjen asuinoloja voitaisiin parantaa merkittävästi asukkaita häätämättä, mikäli vastaavanlaiset hankkeet saisivat poliittista tukea. Kaikilla yhteisöillä on omat erityispiirteensä. eikä tuloksia voi suoraan yleistää. Ehdotetut toimenpiteet voivat kuitenkin toimia esimerkkeinä ja innoituksen lähteinä.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Niskanen, Taru
Kalanje, Humphrey
Keywords
urbanization, kaupungistuminen, Cambodia, Kambodza, slum upgrading, slummien parannus, on-site upgrading, edulliset asunnot, low-cost housing, köyhyys kaupungeissa, urban poor
Citation