Radio resource optimisation for smartphone data users in 3G networks

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLaine, Lasse
dc.contributor.authorNieminen, Jani Jonas
dc.contributor.departmentTietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Electrical Engineeringen
dc.contributor.supervisorManner, Jukka
dc.date.accessioned2020-12-28T10:36:05Z
dc.date.available2020-12-28T10:36:05Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractMobile network utilisation has experienced a significant paradigm shift, as mobile packet switched data traffic has exceeded traditional circuit switched voice. As data traffic is expected to continue growing exponentially, mobile network operators need to focus effort on maximising the benefit from their network capacity. This thesis attempts to identify possible means of optimising 3G mobile networks for smartphone data users. The focus is on improving the quality of service experienced by the users by recommending specific optimisation methods, consisting of feature activation and radio resource parameter configuration. The optimisation recommendations were developed by evaluating various feature improvements, introduced to 3G networks with High Speed Packet Access updates. Analysed features improve data access latency, user data throughput and smartphone battery lifetime. Each feature aims to solve a specific problem with mobile data access. Different combinations of features may improve the overall quality of service substantially. It was concluded that a trade-off between battery lifetime and data access latency or throughput is unavoidable.en
dc.description.abstractLangattomien puhelinverkkojen käyttötarkoitus on kokenut merkittävän muutoksen, kun pakettidataliikenne on ylittänyt määrässä perinteisen puhe1uliikenteen. Dataliikenteen uskotaan jatkavan eksponentiaalista kasvuaan, minkä takia mobiiliverkko-operaattorien on kohdistettava voimavaroja verkkokapasiteetista saatavan hyödyn maksimointiin. Tässä diplomityössä pyritään tunnistamaan mahdollisia keinoja optimoida 3G-verkkoa älypuhelinkäyttäjien datatarpeisiin. Tavoitteena on parantaa käyttäjien kokemaa palvelunlaatua erityisillä optimointimenetelmillä, kuten ottamalla käyttöön uusia ominaisuuksia ja säätämällä radioresurssiparametreja. Optimointiehdotukset kehitettiin arvioimalla erinäisiä paranneltuja ominaisuuksia, joita on otettu käyttöön 3G-verkoissa HSPA päivitysten myötä. Tutkitut ominaisuudet kehittävät datayhteyden avausviivettä, datanopeutta ja älypuhelimen akunkestoa. Kukin ominaisuus pyrkii ratkaisemaan tietyn mobiilidatayhteyteen liittyvän ongelman. Ominaisuuksia yhdistämällä voidaan merkittävästi parantaa palvelunlaatua kokonaisuutena. Optimoinnissa ei voida välttää kompromissia akunkeston ja datayhteyden avausviiveen tai nopeuden välillä.fi
dc.format.extentx + 100 s. + liitt. 5
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/100452
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859283
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietoverkkotekniikkafi
dc.programme.mcodeS-38fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsmartphoneen
dc.subject.keywordälypuhelinfi
dc.subject.keyworddata serviceen
dc.subject.keyworddatapalvelufi
dc.subject.keywordquality of serviceen
dc.subject.keywordpalvelunlaatufi
dc.subject.keywordoptimisationen
dc.subject.keywordoptimointifi
dc.subject.keywordRCC state transitionsen
dc.subject.keyword3Gfi
dc.subject.keywordfast dormancyen
dc.subject.keywordHSPAfi
dc.subject.keywordHSDPAfi
dc.subject.keywordEULfi
dc.subject.keywordRRC tilasiirtymätfi
dc.subject.keywordCPCfi
dc.subject.keywordfi
dc.subject.keywordfi
dc.titleRadio resource optimisation for smartphone data users in 3G networksen
dc.titleRadioresurssien optimointi älypuhelindatakäyttäjille 3G-verkoissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_89983
local.aalto.idinssi45813
local.aalto.openaccessno
Files