Pumppausjärjestelmien energiatehokkuuden parantamismahdollisuudet paperi- ja selluteollisuudessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-10-15
Department
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
P3003
Degree programme
PUU - Puunjalostustekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
97 + 7
Series
Abstract
The aim for this thesis was to evaluate possibilities to improve energy efficiency of pumping systems within the pulp and paper industry. The literary part was completed in co-operation with Enercomp Oy and the experimental part was forged into a questionnaire for the Finnish pulp and paper industry. The questionnaire was made in co-operation with Motiva Oy and the objective was to confirm main points mentioned in the literary part and to evaluate the present state from the employees’ perspective and of the equipment within the industry. During the making of this thesis a lack of knowledge concerning the energy use of pumping systems was discovered thus sub-metering might bring out potential savings. It was also noted that factories situated in Sweden apply investments with lesser constraints and have longer term energy strategies when compared to mills in Finland. Due to small number of respondents, results from the questionnaire cannot be considered statistically accurate. However, they do provide an initial insight to the present state of the attitudes and equipment in the form of qualitative data.

Työn tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisuuksia parantaa paperi- ja selluteollisuuden pumppausjärjestelmien energiatehokkuutta. Kirjallisuusosa valmistui yhteistyössä Enercomp Oy:n kanssa ja kokeellinen osa toteutettiin Suomessa sijaitseville paperi- ja selluteollisuuden yrityksille suunnatulla, yhteistyössä Motiva Oy:n kanssa rakennetulla kyselyllä. Kyselyllä pyrittiin vahvistamaan kirjallisuusosan väittämiä ja selvittämään alan nykytilaa sekä laitteiden että henkilöiden kannalta katsottuna. Työn aikana selvisi muun muassa se, että paperi- ja selluteollisuudessa pumppausjärjestelmien energiankulutuksen tietämyksessä on parannettavaa ja että laitekohtainen energiankulutuksen mittaaminen tehtailla voisi tuottaa merkittäviä rahallisia säästöjä. Lisäksi vahvistettiin käsitys, jonka mukaan energiatehokkuusinvestointeja toteutettaessa kriteerinä on lyhyt takaisinmaksuaika kuten muissakin investoinneissa, vaikka energiaa säästämällä voidaan taata säästöjä koko investoinnin elinkaaren ajalta. Kyselyn tulokset antavat myös indikaatiota siitä, että Ruotsissa sijaitsevilla tehtailla investointeja tehdään löyhemmin perustein ja tehtaiden energiastrategiat ovat pitkänäköisemmät kuin Suomessa. Kyselyn tuloksia ei voida pitää tilastollisesti merkitsevinä pienen vastaajamäärän vuoksi, mutta ne antavat alustavaa kvalitatiivista tietoa alan asenteiden ja laitekannan nykytilasta.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Martikka, Mikko
Keywords
pumppausjärjestelmät, energiatehokkuus, takaisinmaksuaika, energy efficiency, pumping systems, reimbursement time
Other note
Citation