Suodatettavan materiaalin hienouden ja mineraalilietteen lietetiheyden vaikutus suodatustulokseen imu- ja painesuodatuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Mekaaninen prosessi- ja kierrätystekniikka
Mcode
06.46
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Description
Supervisor
Heiskanen, Kari
Thesis advisor
Niemi, Helena
Keywords
Other note
Citation