Tutkimuksia streptococcus thermophiluksen ja sen faagin kasvusta kalsiumköyhissä ravintoalustoissa sekä kalsiumin analytiikasta maidossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1961
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Description
Supervisor
Mälkki, Yrjö
Keywords
Other note
Citation