Asuminen kielialueittain Helsingissä - Harjoitustyö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | S harjoitus- ja seminaarityöt
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
18
Series
Description
Keywords
kieli, asuinalueet, asuntojen hinnat, regressioanalyysi, SPSS
Other note
Citation
Ahonen, Iina & Liu, Winnie & Myllärinen, Riikka & Ruottinen, Bettina & Saari, Ulla. 2016. Asuminen kielialueittain Helsingissä - Harjoitustyö. 18.