Detecting organic contaminants on surfaces by hyperspectral imaging and visible light

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Product Development
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC)
Language
en
Pages
36+3
Series
Abstract
Food contamination within factories is still an issue. There is a need for a product on the market that can combat this problem. The technology of hyperspectral imaging coupled with an artificial intelligence is turned into a prototype through the process of product development. The focus of tackling the spreading of the contamination is hand hygiene of the factory workers. Hands are our medium with which we interact with the world and with which the foods are being made. The most common medium which spreads contamination is faeces. The result is a working prototype that can detect faeces on hands and alert the user of the contamination.

Ruoan kontaminaatio tehtaissa on edelleen ongelma. Markkinoilla on tarve tuotteelle, joka pystyy taistelemaan ruuantuotannon kontaminaatiota vastaan. Tässä projektissa hyperspektri kuvantamisen ja tekoälyn teknologioita yhdistämällä tuotetaan tuotekehitys prosessilla prototyyppi, joka pystyy havaitsemaan kontaminaatioita tehtaassa. Kontaminaation pysäyttämisen pääkohteena oli tehtaan henkilöstön käsihygienia. Kädet ovat ihmisten tapa reagoida ympärillä olevan maailman kanssa ja ruoka on tuotettu niillä. Uloste on kaikista yleisin kontaminaation syy ruokatehtaissa. Projektin tulos on toimiva prototyyppi, mikä pystyy tunnistamaan käsissä ulostetta ja ilmoittamaan laitteen käyttäjälle kontaminaatiosta.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Koivisto, Juha
Keywords
hand hydiene, hygiene monitoring, product development, detecting contamination
Other note
Citation