LED-kasvivalaisin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Lighting Technology
Valaistustekniikka
Mcode
S-118
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
53, [3]
Series
Abstract
LED-teknologian käyttö kasvihuonevalaistuksessa tulee lisääntymään. LED-valaistuksen etuja ovat mahdollisuudet energian säästöön, kasvatustilan vähentäminen ja mahdollisuudet kontrolloida kasvien kasvua. Tulevaisuudessa erityisvalaistuksen määrä kasvien kasvatuksessa tulee lisääntymään. Tässä työssä suunniteltiin ja rakennettiin LED-kasvivalaisin. Työssä käytiin läpi teoreettinen pohja kasvivalotukselle ja esiteltiin suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheet ongelmineen ja erityispiirteineen. Lopuksi mittaustulokset. Huolimatta valittujen komponenttien heikosta laadusta valaisimet saatiin valmiiksi ja ne toimivat lähes suunnitelmien mukaisesti. Valaisimet asennetaan Teknillisen Korkeakoulun valaistusyksikön ja Helsingin yliopiston Sovelletun biologian laitoksen LEDFlowers-tutkimusprojektin käyttöön Viikin kasvihuoneelle.

LED-lighting technology will be used in plant growth in the future. Energy saving, decrease of growth space and desire to control plant growth will be challenges of the future. The use of special lighting will increase in plant growth in future. A plant luminaire based on LED-technology was designed and built in this work. The thesis introduces the theoretical basis for the work and the different phases of design and building with their problems and special features. The results of the work are presented by the measurements results. Despite the weak quality of the selected components, luminaires were built and they perform almost as designed. Luminaire will be installed to greenhouses of Viikki for research purposes in LEDFlowers-project of Lighting Unit in Helsinki University of Technology and the Department of Applied Biology in Helsinki University.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa; Prof.
Thesis advisor
Tetri, Eino; TkT
Keywords
LED, plant lighting, light spectrum, LED, kasvivalotus, valon spektri
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012466