"Hornet" lentokonemoottorin joukkovalmistuksessa käytettävien apu- ja kiinnitysvälineiden konstruoiminen. Työsuunnitelma sekä ennakkolaskelma työkustannuksista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1932
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
39
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation