Automaattisen radioluotausjärjestelmän ohjelmiston rakenne, toteuttaminen ja ylläpito

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
03.76
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 168 s. + liitt. 15
Series
Description
Supervisor
Syrjänen, Markku
Keywords
Citation