Diabeetikon älyranneke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
20 + 3
Series
Abstract
Tutkielman tarkoitus on selvittää markkinoiden tämänhetkistä tilannetta olemassa olevien rannekkeiden pohjalta, sekä löytyykö kokonaan uusia ideoita vai kehitetäänkö vanhoja konsepteja edelleen. Aloitin tutkimuksen perehtymällä Dibetesliiton kautta saatavista rannekkeista ja tunnistusmerkeistä. Myöhemmin tutustuin internetin kautta löytyviin tuotteisiin. Tutkimuksen yhteydessä haastattelin diabeteshoitaja Paula Nikkasta ja Päivi Långia sairaala Mehiläisestä. Tiedonhankinnan yhteydessä selvitin diabeteshoitovälineiden kehitystä. Samalla tutustuin omaishoidon kriittisiin tekijöihin hoitovasteen kannalta. Haastattelujen jälkeen keskityin verensokerin mittauksen seurannan kehitykseen ja verensokerimittareiden ominaisuuksiin. Glukoosisensorointi verensokerimittauksessa on uusi ja vaivaton tapa seurata sokeriarvojen kehitystä vuorokauden kaikkina aikoina. Löysin tietoja Abbottin FreeStyle Libre-sensorista ja sen lukulaitteesta. Samalla tuli selvitettyä NFC-ja Bluetooth-tekniikoita. Lopuksi keskityin varsinaiseen diabeetikon älyrannekkeen määrittelyyn ja sen toiminnallisiin ominaisuuksiin. Samalla selvisi rannekkeen merkitys diabeetikolle matalan tai korkean glukoosiarvon yllättäessä.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Airaksinen, Tiina
Keywords
diabetes, älyranneke, glukoosisensorointi, lukulaite, NFC, Bluetooth
Other note
Citation