ELOKUVAOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET TAITEEN PERUSOPETUKSESSA – HAHMOTELMA LÄHTÖKOHDISTA

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLundgren, Tapani
dc.contributor.authorRuuskanen, Roi
dc.contributor.departmentDepartment of Arten
dc.contributor.departmentTaiteen laitosfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorPohjakallio, Pirkko
dc.date.accessioned2013-11-20T09:13:29Z
dc.date.available2013-11-20T09:13:29Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractTutkin opinnäytetyössäni lasten ja nuorten pitkäkestoisen elokuvaopetuksen sisältöjä ja lähtökohtia. Mitä tekijöitä tulisi ottaa huomioon pitkäkestoisen elokuvaopetuksen suunnittelussa?Taiteen perusopetuksen järjestelmä on keskeinen lasten ja nuorten taidekasvatuksen elin Suomessa. Sen piirissä ei kuitenkaan ole elokuvaa itsenäisenä opetusalueena, vaan elokuva on osa muita opetuskokonaisuuksia. Tanskalainen oppilaitos Station Next toteuttaa lasten ja nuorten elokuvaopetusta pitkäkestoisesti. Station Nextin opetus perustuu ammattimaiseen elokuvatuotantoon ja sen toimintamalleihin. Vertaan tutkimuksessa taiteen perusopetuksen ja Station Nextin opetuksen elokuvasisältöjä systemaattisen analyysin avulla. Selvityksessä tarkastellaan ja verrataan lasten ja nuorten elokuvaopetuksen sisältöjä, tavoitteita, toimintatapoja, ympäristöjä ja laajuuksia. Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti keskeinen osa tutkimusta on oma taustani elokuvan ja elokuvaopetuksen parissa. Esittelen myös elokuvaopetuksen historiaa Suomessa. Keskeisimpiä tutkimusaineistosta nousseita teemoja olivat taiteenalakeskeisyys, monitaiteisuus, taiteenalakohtainen opiskeluympäristö, oppimiskäsitys ja opetuksen laajuus.fi
dc.description.abstractThe subject of my thesis is long term film education for children and youth. What should be acknowledged when long term film education for children is being planned. The finnish ministry of education has set the basis’ for art education that happens outside school. This system doesn’t include film as main subject, but only as subcategory of other forms of art. In Denmark there is a children’s film school that gives long term film education. The school is called Station Next and it’s pedagogy is based on professional film production. In my study I compare these two educational environments through systematic analysis. I research the contents, aims, approaches, environments and duration of these different educational systems. As a part of qualitative study, I also present my own history in film and film education and the history of film education in Finland. The most important themes that came across in the study were art form specific art education, art form specific study environment and the duration of education.en
dc.format.extent76
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11416
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201308107509
dc.language.isofien
dc.programmeDegree Programme in Art Educationen
dc.programmeKuvataidekasvatuksen koulutusohjelmafi
dc.subject.keywordElokuvaopetusfi
dc.subject.keywordelokuvakasvatusfi
dc.subject.keywordmediakasvatusfi
dc.subject.keywordtaiteen perusopetusfi
dc.subject.keywordopetussuunnitelmafi
dc.subject.keywordopetussuunnitelmien perusteetfi
dc.subject.keywordfilm educationen
dc.subject.keywordteaching filmen
dc.subject.keywordmedia educationen
dc.subject.keywordcurriculumen
dc.subject.otherArt educationen
dc.titleELOKUVAOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMIEN PERUSTEET TAITEEN PERUSOPETUKSESSA – HAHMOTELMA LÄHTÖKOHDISTAfi
dc.titleCurriculum basis for children’s long term film education in Finland - Outline of a starting pointen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files