A sensor to estimate the print quality of paper

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-115
Degree programme
Language
en
Pages
47
Series
Abstract
Tässä työssä kehitettiin anturi sekä paperin että painojäljen laadun arviointiin. Anturi kuvaa liikkuvaa paperikaistaletta viivakameralla ja analysoi näkemäänsä kuvaa. Työn päätavoitteena oli saada paperista sekä painojäljestä enemmän tietoa kuin aiemmilla antureilla. Uusi anturi parantaa paperin sekä painojäljen arvioinnin tarkkuutta verrattuna aiempiin antureihin. Anturi kuvaa paperin pinnasta kaksiulotteista aluetta, kun aiemmin analysoitiin vain yksiulotteista juovaa. Uuden anturin erottelukyky on myös huomattavasti parempi kuin ennen. Painojälkianturi kykenee mittaamaan valaistun paperialueen kirkkauden keskiarvoa, minimiä sekä maksimia. Jokaista kuvattua juovaa kohden lasketaan myös jakauman standardipoikkeama sekä vinous. Anturi erottaa painojälkivirheitä painetusta pinnasta sekä osaa arvioida puuttuvien pisteiden määrää rasteripainojäljestä. Painojälkianturin mittaustuloksia voidaan korreloida samanaikaisesti muiden anturien näyttämiin ja näin saada lisää informaatiota paperin koostumuksesta.
Description
Supervisor
Simula, Olli
Thesis advisor
Makkonen, Tapio
Keywords
CCD, line scan, DSP, print ability, sensor, viivakamera, signaaliprosessori, painojälki, anturi
Other note
Citation