Enabling furniture in creative environments

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Furniture Design
Kalustesuunnittelun maisteriohjelma
Language
sv
Pages
68
Series
Abstract
Mitt examensarbete sporras av en vilja att förbättra min egen skolmiljö. I min mening lämpar sig inte dagens universitetsmiljö för kreativa formgivningsstudier; både skolor och studerande kunde dra nytta av en miljö bättre anpassad till kreativitet. Målet med mitt magisterarbete är att förbättra den kreativa skolmiljön genom att presentera en konceptuell lösning på de problem som uppstår under en kreativ process. Syftet med mitt magisterarbete är att ge möbelformgivningen en ny dimension genom att presentera idén om att en möbel inte bara fungerar som ett själlöst komplement till den kreativa arbetsmiljön, utan att den kunde ha större, deltagande roll i kreativa situationer. Jag kallar min idé ‘möjliggörande möbler’. Genom att studera kreativitet och den kreativa processen undersöker jag vilka problem som finns i skolmiljön, och jag lär mig att den kreativa processens olika skeden behöver olika typer av miljö för att fungera effektivt. Vikten av att skilja mellan sociala och privata arbetsmiljöer visar sig vara stor, och jag bestyrker detta resultat genom att samla enkätdata från formgivningsstuderande. Jag ställer mig frågan “hur ger man riktlinjer i ett klassrum där samma yta ena stunden är social, medan den i nästa stund är privat?”. Jag erbjuder ett konceptuellt svar på frågan genom att formge en möjliggörande möbel - det vill säga en möbel som möjliggör ett visuellt byte mellan social miljö och privat miljö. Produkten blir en lampa, en skrivbordslampa som öppnas upp till en matbordslampa. Bytet mellan liten lampa och stor lampa; mellan liten ljusfläck och stor ljusfläck, ska representera det vi alla undermedvetet redan vet: skrivbordslampan signalerar privat arbete, medan matbordslampan signalerar social samvaro. Arbetet avslutas med en serie produktbilder och reflektion.
Description
Supervisor
Järvisalo, Simo
Heikkilä, Jouko
Thesis advisor
Pirinen, Antti
Keywords
kreativitet, kreativ miljö, skolmiljö, lampa, design
Other note
Citation