Suomessa toimivien kiinteistöerikoissijoitusrahastojen likviditeetin stressitesti: riskitekijät ja tuottovaatimukseen vaikuttavat makrotalouden muuttujat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
fi
Pages
53
Series
Description
Supervisor
Falkenbach, Heidi
Thesis advisor
Nummi, Juha
Keywords
stressitesti, likviditeetti, kiinteistöjen riskitekijät, kiinteistöjen tuottovaateet
Other note
Citation