Kanavamallien vertailu LTE-järjestelmissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
[10] + 70
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on verrata tilallista kanavamallia ja sen käyttäytymistä yksinkertaisempiin tapillisena viivelinjana toteutettuihin kanavamalleihin. Tutkimme mikä vaikutus käytettävillä siirtojärjestelmillä ja esikoodauksella on tuloksiin. Vertailu tapahtuu Matlab-simulointien avulla. Simuloinnit suoritetaan kahdessa LTE-järjestelmässä. Järjestelmissä käytetään toisessa Alamoutin menetelmä ja toisessa takaisinkytkettyä esikoodausta. Viivelinjakanavamalleista käytämme kiinteällä korrelaatioamplitudilla toteutettua mallia sekä kiinteällä korrelaatiomatriisilla toteutettua mallia. Simulointituloksista näemme, että käytetyt kanavamallit eivät aiheuta muutoksia siirtojärjestelmien väliseen suorituskykyyn. Viivelinjakanavamallien suorituskyky suurilla bittikohtaisen signaali-kohinasuhteen arvoilla on parempi kuin tilallisella kanavamallilla. Kiinteällä korrelaatiomatriisilla sekä kiinteällä korrelaatioamplitudilla toteutettujen kanavamallien suorituskyky vaihtelee käytetyn koodikirjan perusteella. Jälkimmäinen malli tuottaa realistisempia tuloksia.

The aim of this work is to compare the spatial channel model and its behaviour to the simpler tapped delay-line channel models. We study the impact of the used transmission systems and precoding to the results. The comparison is realized with Matlab simulations. The simulations are performed with two LTE systems. In the first system the Alamouti scheme is used. The second system performs with the closed-loop precoding. We use two delay-line channel models: with fixed correlation amplitude and with fixed correlation matrix. We can see from the simulation results that the used channel models will not cause any changes to the performance between the transmission systems. The delay-line channel models perform better with big per bit signal-to-noise ratio than the spatial channel model. The performance of the channel models with fixed correlation matrix and with fixed correlation amplitude varies by the used codebook. The latter model outputs more realistic results.
Description
Supervisor
Tirkkonen, Olav
Thesis advisor
Ruttik, Kalle
Keywords
channel, spatial channel model, delay line channel model, Alamouti scheme, closed-loop precoding, codebook, BER, SNR Gain, kanava, tilallinen kanavamalli, viivelinjakanavamalli, Alamoutin menetelmä, takaisinkytketty esikoodaus, koodikirja, BER, SNR-vahvistus
Other note
Citation