Tampereen musiikkiakatemiatalon laajennus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Rakennussuunnittelu
Mcode
A8
Degree programme
Language
fi
Pages
71 + 7
Series
Abstract
Tampereen Musiikkiakatemia on Tampereen konservatorion ja Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman muodostama koulutuskokonaisuus. Se on lähes koko historiansa ajan kärsinyt jatkuvasta tilanpuutteesta. Aiemmin Tampereen musiikkiopisto -nimellä toiminut oppilaitos vuokrasi tiloja eri puolilta Tamperetta, kunnes vuonna 1972 se pääsi muuttamaan omaan taloon Pyynikintorin laidalle. Musiikkiakatemian opiskelijamäärä on jälleen kasvanut niin suureksi, että nykyinen Konservatoriorakennus ei kykene asuttamaan kaikkia Musiikkiakatemian opetustoimintoja. Tästä syystä Tampereen Konservatorion säätiö järjesti 2013-2014 yleisen arkkitehtuurikilpailun, jossa etsittiin laajennusratkaisua Konservatoriorakennukselle. Kilpailun tilaohjelma oli laaja ja suunnittelutehtävän kaupunkikuvallinen lähtökohta poikkeuksellisen haastava. Kilpailuohjelma toimi tämän diplomityön tehtävänantona ja kilpailuun laadittu ehdotus lähtölaukauksena ja testiprojektina diplomityöprosessissa. Tässä työssä esitetty suunnitelma pyrki vastaamaan mahdollisimman hyvin tehtävänasettelussa esitettyihin tavoitteisiin rakennuksen toiminnallisista vaatimuksista ja sovittamaan laajennusrakennuksen herkkään ympäristöönsä sopuisasti.

Tampere Music Academy is an educational entity consisting of two schools: Tampere Music Conservatory and Tampere Polytechnic, degree of music. The institution has been suffering from a chronic lack of space almost during its entire history. The academy was forced to rent spaces from all over Tampere until it finally had a chance to move into its own building next to Pyynikintori -square in 1972. The number of students studying at Tampere Music Academy has again increased to a point where the old Conservatory building can no longer house all of Academy’s educational functions. Therefore the Foundation of Tampere Music Conservatory conducted an open architectural competition in search of a solution for an expansion of the Conservatory building in 2013-2014. The room program of the competition was extensive and the task required a particularly sensitive urban touch. The competition programme served as a brief for this thesis and a proposal submitted for the competition served as jump start and a test project in the design process. The design presented in the thesis strived for a solution that responds to the functional demands of the brief as well as possible while adding a suitable building volume to a delicate urban context.
Description
Supervisor
Sanaksenaho, Pirjo
Thesis advisor
Sanaksenaho, Pirjo
Keywords
Tampere, konservatorio, akustiikka, konserttisali, musiikkiopisto, black box
Citation