Asiakkaiden sitouttaminen sosiaalisen median brändiyhteisöön

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Tämä tutkielma käsittelee sitoutumista sosiaalisen median brändiyhteisöön. Tutkielma vastaa kysymykseen: Millaisia strategioita organisaatioiden kannattaisi käyttää sitouttaakseen asiakkaansa sosiaalisen median brändiyhteisöön mahdollisimman tehokkaasti? Ensin määrittelen keskeisten käsitteet ja sen jälkeen perehdyn strategioihin asiakkaiden sitouttamiseksi. Aihe on hyvin laaja, joten tutkielma antaa yleiskäsityksen aiheesta ja kokoaa yhtenäisen käsityksen aiheesta, jonka jälkeen aihetta on helpompi tutkia lisää myöhemmissä tutkielmissa. Tutkielmassa aineistona on erilaiset tieteelliset artikkelit ja tutkimukset. Kokoan erilaista tieteellistä aineistoa ja vertailen eri lähteitä keskenään, jonka jälkeen muodostan yhtenäisen käsityksen aiheesta. Tutkielmassa annan kirjallisuuden perusteella määritelmän brändiyhteisölle ja lisäksi käsittelen sosiaalisessa mediassa olevan brändiyhteisön ominaisuuksia verrattuna virtuaaliseen brändiyhteisöön. Käsittelen myös sitoutumisen määritelmän monimuotoisuutta ja epäselvyyttä sekä määrittelen sitoutumisen kirjallisuudessa käytetyn kolmiulotteisen mallin avulla. Tutkielman kirjallisuuskatsauksen perusteella vuorovaikutteiset julkaisut ovat paras julkaisutyyppi asiakkaiden sitouttamiseen. Käyttäjägeneroidun sisällön luomiseen kannustaminen on myös tärkeä osa asiakkaiden sitouttamista. Näin ollen organisaatioiden tulisi aktiivisesti vuoro vaikuttaa asiakkaiden kanssa ja motivoida asiakkaita luomaan käyttäjägeneroitua sisältöä. Lisäksi erilaisten arvontojen ja kilpailujen hyödyntäminen edesauttaa asiakkaiden sitoutumista.
Description
Thesis advisor
Yli−Kauhaluoma, Sari
Keywords
brändiyhteisö, sitoutuminen, sosiaalinen media, asiakkaat, sitouttaminen
Citation