Hyvä yliopisto-opettajuus – kysymyksiä ja vastauksia yliopistopedagogisen koulutusvuoden varrelta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Services | C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
en
Pages
178
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 11/2015
Abstract
Hyvä yliopisto-opettajuus – kysymyksiä ja vastauksia yliopistopedagogisen koulutusvuoden varrelta on julkaisu, joka kuvaa Aalto-yliopiston yliopistopedagogiselle kurssille vuonna 2014 osallistuneiden pedagogisen osaamisen kehittymistä. Oppimisprosessi oli vuoden mittainen ja perustui yhteisölliseen ja tutkivaan oppimiseen. Näin heterogeenisestä osallistujaryhmästä kehittyi yhdessä toimiva oppimis- ja tutkimusryhmä. He kiinnostuivat oman ja työyhteisönsä reflektiivisestä opetuksen kehittämisestä. Julkaisussa Opettaja kehittäjänä –kurssin osallistujat kuvaavat ja avaavat ilmiötä hyvä yliopisto-opettajuus monelta eri näkökulmalta. Kurssin ohjaajat jäsentävät kurssin toteutusta ja arvioivat sen onnistumista pohtien miten tämän tyyppinen kurssi, jonka sisältöjä ei ole ennalta suunniteltu pystyy vastaamaan osallistujien erilaisiin odotuksiin ja osaamistarpeisiin. Julkaisu tarjoaa näkökulmia opetusosaamisen ja opetuksen kehittämiseen. Teos sopii kaikille yliopisto-opetuksesta ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Part of the publication is in English (pages 76-175, title "Integrating transferable skills into teaching at Aalto University")
Description
Keywords
Aalto-yliopisto, yliopisto-opetus, pedagogiikka, opetuksen kehittäminen, yliopisto-opettajuus, opetus, oppiminen, yhteisöllinen oppiminen, transferable skills, reflective learning, critical thinking, cerativity, teamwork skills, sustainable development, university pedagogy, higher education, teaching skills, teaching, learning, collaborative learning, university teacher
Other note
Citation