Pääomasijoituksen hankinta WEB 2.0 -ympäristössä ja sosiaalisen median arvonmääritys: Case Studio Elite

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
rahoitus, yrittäjyys, markkinointi, sosiaalinen media, pääoma, sijoitukset
Other note
Citation