Sanomalehtipaperitehtaan suunnittelu. Kosken varrelle, josta saadaan 4400 EHV on rakennettava puuhiomo ja tehdas sanomalehtipaperia varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1927
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
153 s. + liitt. 3
Series
Description
Supervisor
Albrecht, Uno
Keywords
Other note
Citation