Taajuusmuuttajien käytön ongelmakohdat kiinteistöautomaatiossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Power electronics
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
93, [13]
Series
Abstract
Työssä on perehdytty pulssileveysmodulaatioon perustuvan jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan synnyttämien sähkömagneettisten häiriöiden synty- ja kytkeytymismekanismeihin, esitetty asennustapojen merkitys häiriöiden vaimentamisessa sekä tutkittu taajuusmuuttajien käytön ongelmakohtia kiinteistöautomaatiossa. Työssä esitetään kiinteistöautomaationjärjestelmän perusrakenne sekä perehdytään taajuusmuuttajan sähkömagneettisen yhteensopivuuden määrittelevään standardiin EN 61800-3. Häiriöiden galvaaniseen, kapasitiiviseen, induktiiviseen ja säteilemällä tapahtuvaan kytkeytymiseen tutustutaan, taajuusmuuttajan tärkeimmät häiriölähteet esitetään sekä selvitetään häiriöiden kytkeytymisreitit taajuusmuuttajien puhallinsovelluksissa. Kirjallisuuden pohjalta perehdytään, miten kaapelointi sekä suojat vaikuttavat sähkömagneettisten häiriöiden suuruuteen. Lopuksi esitetään taajuusmuuttajien käyttämisen tärkeimmät ongelmakohdat kiinteistöautomaation näkökulmasta. Asentamisen puutteisiin perehdytään ja taajuusmuuttajien käyttöönoton epäkohtia sekä ongelmia tutkitaan. Eriste- ja laakerivaurioiden esiintymisen mahdollisuutta pohditaan.

The purpose of this thesis is to get acquainted with the origin and coupling mechanisms of the electromagnetic interference caused by a variable speed drive, to present effects of different installation procedures and to study variable speed drives related problems in building automation. A basic structure of building automation is presented and the electromagnetic compatibility standard EN 61800-3 covering the variable speed drive is studied. Galvanic, capacitive, inductive and radiated coupling is familiarized, the origin of the interference of the variable speed drive and the interference coupling from fan application of variable speed drive are explained. Based on the literature study the reader is familiarized with shielding and installation procedures affecting on suppression of the interference. Finally, variable speed drives related problems in fan applications are studied. Faulty electromagnetic compatibility installation and faults of configuration of variable speed drives are expounded. A possibility of voltage stresses for insulation and bearing currents is estimated.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma; Prof.
Thesis advisor
Koskelainen, Riikka; DI
Keywords
variable speed drive, contractor, EMC, conducted emission, radiated emission, installing, configuration, taajuusmuuttaja, urakointi, EMC, johtuvat häiriöt, säteilevät häiriöt, vaimentaminen, asentaminen, parametrisointi
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-007838