Acceleration and incubation of technology intensive startups in Russia

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorMutanen, Olli-Pekka
dc.contributor.authorPeltola, Jevgeni
dc.contributor.departmentInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJääskeläinen, Mikko
dc.date.accessioned2020-12-28T15:27:09Z
dc.date.available2020-12-28T15:27:09Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractThe world's population is growing at a time when traditional labour markets are shrinking. Russia needs to focus on regional economic development initiatives that create new jobs. Although entrepreneurship and self-employment are sources of new jobs and economic dynamism, many start-ups never reach their goals. Meanwhile, there is significant success difference in the outcomes of the top and average start up incubators. The aim of this research is to help the managers of business incubators to serve start up teams more effectively. The objective of the study is to create a support model for start-up incubators and accelerators in Russia. For this qualitative and exploratory research a total of 16 decision makers and managers of both accelerators and incubators were interviewed on the subject of entrepreneurship. The utilized research method is multiple case study, where ten start up incubator and accelerator companies were interviewed on their start up services. Comparing in-depth empirical research and an extensive literature review, this study identified 39 elements that should be provided by start-up incubation and acceleration programs in Russia. This study contributes to existing theory by offering a holistic perspective to incubation programs by reflecting on the regional barriers to entrepreneurship. The main managerial implication of this study is the support model for start-up incubators and accelerators in Russia.en
dc.description.abstractMaailman väestö kasvaa samaan aikaan kun perinteiset työmarkkinat kutistuvat. Venäjän on keskityttävä alueellisiin talouskehitys aloitteisiin, jotka luovat uusia työpaikkoja. Vaikka yrittäjyys ja itsensä työllistyminen tukevat talouden dynamiikkaa, monet kasvuyritykset eivät pysty saavuttamaan tavoitteita. Samanaikaisesti huippu- ja keskitasoisten kasvuyrityshautomoiden sekä kiihdyttämöiden tulosten välillä on todella suuria eroja. Tutkimuksen tarkoituksena on auttaa kasvuyrityshautomoiden ja kiihdyttämöiden johtajia palvelemaan kasvuyrityksiä paremmin. Tutkielman tavoitteena on luoda malli, joka auttaisi kasvuyrityshautomoita ja -kiihdytämöitä Venäjällä. Tätä kokeellista ja laadullista tutkielmaa varteen on haastateltu yhteensä 16 kasvuyrityshautomon ja -kiihdyttämön johtajaa. Käytetty tutkimusmenetelmä on monitapaustutkimus ja haastateltavina kymmenen kasvuyrityskiihdyttämön ja hautomon johtajistoa heidän yritystensä kasvuyrityspalveluihin liittyen. Perusteellisen empiirisen tutkimuksen ja laajan kirjallisuuskatsauksen pohjalta tutkimuksessa todettiin 39 elementtiä joita kasvuyrityshautomojen ja -kiihdyttämöiden tulisi ottaa huomioon. Tämä tutkielma palvelee teoriaa tarjoamalla kokonaisvaltaisen näkemyksen hautomo-ohjelmiin sekä yrittäjyyden alueellisiin haasteisiin.fi
dc.format.extent53 + [10]
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101176
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122860007
dc.language.isoenen
dc.programme.majorYritysstrategia ja kansainvälinen liiketoimintafi
dc.programme.mcodeTU-91fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordseed acceleratoren
dc.subject.keywordkiihdyttämöfi
dc.subject.keywordstartupen
dc.subject.keywordkasvuyritysfi
dc.subject.keywordborn-globalen
dc.subject.keywordhautomofi
dc.subject.keywordentrepreneurshipen
dc.subject.keywordstartupfi
dc.subject.keywordgrowth barriersen
dc.subject.keywordalueelliset haasteetfi
dc.titleAcceleration and incubation of technology intensive startups in Russiaen
dc.titleTeknologia intensiivisten kasvuyritysten hautomot ja kiihdyttämöt Venäjälläfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_91028
local.aalto.idinssi48801
local.aalto.openaccessno
Files