Korhonens nya kläder: Skapandet av ett spekulativt modemärke

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
grafisk formgivning
Language
sv
Pages
80
Series
Abstract
I mitt kandidatarbete undersöker jag modemärkens visuella identitet och deras uppbyggnad, för att slutligen med stöd av den teoretiska undersökningen skapa ett spekulativt modemärke. Detta sker främst genom formgivningen av den visuella identiteten och tillämpningar av denna. Målet med detta projekt är att undersöka hur och ifall det går att kommunicera mode med grafisk formgivning som medel. Teorin består delvis av tillgänglig information och rådgivning som ges åt nystartade modeföretag, delvis av akademiska artiklar och facklitteratur. Jag undersöker även redan etablerade modemärken och deras visuella identiteter för att få en bild av vad som är gängse inom branschen. Jag fokuserar främst på exempel där andra medel än själva produkterna är i fokus. För att bygga upp den visuella identiteten skapar jag de mest väsentliga elementen som utgör själva grunden för märket. Dessa är namnet, logotypen, val av typsnitt, färgpalett och grafiska element. Jag planerar och övervakar även en fotografering för mitt spekulativa märke. Dessa bilder används i tillämpningar av den visuella identiteten: en serie affischer, en tidningsannons och ett instagramkonto. Alla dessa tillämpningar av den visuella identiteten bildar en enhetlig helhet.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
graafinen suunnittelu, graphic design, visual identity, fashion, branding, visual communication
Other note
Citation