Graffiti vs. katutaide. Laadullinen tutkimus graffitin ja katutaiteen muodosta, sisällöstä sekä tavoitteista.

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
39
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäyte käsittelee kuinka katutaide ja graffiti eroavat toisistaan muodollisesti, sisällöllisesti sekä tavoitteellisesti. Tutkielmassa käydään läpi graffitin historiaa ja sen eriytymistä katutaiteeksi. Opinnäytetyössä tutkitaan graffitin ja katutaiteen suhdetta tilaan ja paikkaan,taidekenttään sekä mainontaan. Opinnäyteessä tulee myös vahvasti esille graffitin ja katutaiteen luonne poliittisena kannanottona etenkin siitä kenelle julkiset kaupunkitilat kuuluu.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Hytönen, Tero
From, Linda
Keywords
Street art, katutaide, graffiti, tagi, graffitikirjoitus, stensiili
Citation