Yhteisöllisyyden ja yhteistoiminnallisen oppimisen merkitys ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksen kehittämisessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2004
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
25
Series
Description
Supervisor
Kairavuori, Seija
Keywords
yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteisöllisyys, ammattikorkeakoulut, opettajuus, haastattelututkimus, kuvataidekasvatus, opetussuunnitelmat, oppimiskäsitykset
Other note
Citation