Esitutkimus työkappaleiden uudenaikaisten luokittelu- ja ryhmittelymenetelmien soveltamisesta sekavalmisteisessa konepajassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1967
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation