Ett kamgarnspinneri med 3 000 á 3 500 kg veckoproduction skall projekteras samt för ändamålet undersökas produktionskostnadernas variation mellan det franska och engelska systemet, när man spinner medelfina kamgarn

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1932
Major/Subject
Tekstiilitekniikka
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
114
Series
Description
Keywords
Other note
Citation