Kassavirrasta puute? Kassavirtaraportoinnin rooli kunnan talouden ohjauksessa - Case Helsingin kaupunki

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorNieminen, Saara
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-08-16T11:35:56Z
dc.date.available2016-08-16T11:35:56Z
dc.date.dateaccepted2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.description.abstractTässä tutkielmassa tarkastellaan kassavirtaraportoinnin roolia kunnan talouden ohjauksessa. Kuntien laskentatoimi on lähestynyt yritysten laskentatoimea 1990-luvulla ja siten jättänyt kassavirtojen tarkastelemisen vähäisemmälle huomiolle. Kunnan menojen ja tulojen luonteen takia kassavirtapohjainen talouden seuranta saattaa kuitenkin tuottaa lisäarvoa kunnan talouden seurantaan ja tasapainottamiseen. Sisäisessä laskennassa kassavirtaraportoinnin rooli korostuu erityisesti osana maksuvalmiuden varmistamista, joka on yksi kunnan taloudellisista tavoitealueista ja tärkeä osa kunnan kassanhallintaa. Tutkielman empiirinen osa on case-tutkimus Helsingin kaupungin kassanhallintaa hoitavan yksikön rahatulot ja rahamenot raportin tuottamisesta. Tutkimus on toteutettu vuonna 2010 hyväksikäyttäen osallistuva havainnointi-tutkimusotetta. Tutkimusaineisto on kerätty case-organisaatiosta muodollisten ja epämuodollisten haastattelujen kautta, muistiinpanoja ja päiväkirjamerkintöjä tehden sekä sisäiseen ja ulkoiseen dokumentaariseen aineistoon ja tietojärjestelmiin tutustuen. Case-organisaation kassavirtaraportoinnin tarkastelu tuo esille kassavirtapohjaisella tiedolla olevan monia mahdollisia käyttötarkoituksia kunnan sisäisessä talouden ohjauksessa. Kassavirtapohjainen raportointi tarjoaa nopeasti reagoivan raportoinnin kunnan taloudellisesta tilanteesta ja rahoitusaseman muutoksista sekä auttaa maksuvalmiuden varmistamisessa.fi
dc.ethesisid14593
dc.format.extent69
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21415
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609083629
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.programme.majorAccountingen
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconjohdon laskentatoimi
dc.subject.heleconmanagerial accounting
dc.subject.heleconjulkinen sektori
dc.subject.heleconpublic sector
dc.subject.heleconkunnallistalous
dc.subject.heleconlocal government finance
dc.subject.heleconkaupungit
dc.subject.helecontowns
dc.subject.heleconHelsinki
dc.subject.heleconHelsinki
dc.subject.heleconkassavirta
dc.subject.heleconcash flow
dc.subject.helecontaloushallinto
dc.subject.heleconfinancial management
dc.subject.keywordjohdon laskentatoimi
dc.subject.keywordjohdon raportointi
dc.subject.keywordjulkinen sektori
dc.subject.keywordkassavirtaraportointi
dc.subject.keywordkassanhallinta
dc.subject.keywordkuntatalous
dc.titleKassavirrasta puute? Kassavirtaraportoinnin rooli kunnan talouden ohjauksessa - Case Helsingin kaupunkifi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14593
local.aalto.openaccessno
Files