Paperikoneen kuivaussylinterin konstruointi ottaen huomioon mahdollisimman taloudellisen valmistuksen sekä osien valmistusmenetelmien, työvaiheiden ja työvälineiden suunnittelu työvälineiden suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1952
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
2 osaa ( 73, 54 s.)
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.
Keywords
Other note
Citation