A Behavioral Theory Perspective on Acquisitions, Acquisition Performance, and Strategic Alternatives

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2013-12-13
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
187
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 188/2013
Abstract
Attention and performance aspirations are two focal concepts of the behavioral theory of the firm (BTOF), and extensive prior research has examined their role as antecedents of firm behavior. The effects of aspirations and attention on the relationship between firm behavior and performance outcomes are substantially less well understood. To address this gap, I study the performance implications of attention and performance relative to aspirations in the context of serial acquisitions. This dissertation consists of three essays that test central arguments derived from the framework of the BTOF by utilizing data on 2,502 acquisitions that were conducted by 87 large US information and communication technology (ICT) companies from 1990 to 2010. The first essay concentrates on the behavioral consequences of performance deviations by simultaneously studying firm engagement in two polar types of strategic actions: acquisitions and divestments. The findings of the first essay show that the effects of performance that is below aspired levels on behavioral outcomes are not identical in all contexts but differ based on the type of transaction. The second essay argues that attentional control exerted by top management and an organization's practice-based experience improve the organization's ability to perform complex information processing intensive tasks. The second essay studies this by examining the role of attentional control and prior activity specific experience in the influence of acquisitions on firm-level innovation performance. The findings of the second essay show that decision makers' specific attentional orientation toward exploration can help firms to overcome difficulties in acquiring large knowledge bases when the firm possess prior experience in large knowledge base acquisitions. Furthermore, the findings suggest that prior experience is necessary but not sufficient for capturing innovation benefits from technology acquisitions. The third essay examines the performance implications of acquisitions that are conducted under a specific attentional orientation or below aspired level of performance. The findings of the third essay show that when executing multiple acquisitions, decision makers' attention toward entrepreneurship improves firm performance. In addition, findings show that acquisitions that are conducted as a response to a performance shortfall tend to improve performance more than acquisitions that are conducted when the performance is at the aspired level.

Organisaation vaatimustasot (aspiration levels) ja huomiointikyky (attention) ovat behavioristisen yritysteorian (behavioral theory of the firm) kaksi keskeisintä yrityksen toiminnan (firm behavior) selittämiseen käytettyä käsitettä. Niiden vaikutusta toiminnasta seuraavaan yrityksen tuloksellisuuteen (firm performance) ei kuitenkaan tunneta hyvin. Tutkin väitöskirjassani organisaation vaatimustasojen ja huomiointikyvyn vaikutusta sarjayritysostojen menestykseen. Väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka testaavat behavioristisesta yritysteoriasta johdettuja argumentteja hyödyntäen aineistoa, joka koostuu 87:n yhdysvaltalaisen suuryrityksen informaatio- ja telekommunikaatiosektoreilla vuosina 1990-2010 tekemistä 2502:sta yritysostosta. Ensimmäinen essee käsittelee organisaation normaalista vaatimustasosta poikkeavan tuloksellisuuden vaikutusta yrityksen toimintaan tarkastelemalla samanaikaisesti vastakkaisen tyyppisiä strategisia valintoja: yritysostoja ja divestointeja. Essee osoittaa, että vaatimustasosta poikkeavan tuloksellisuuden vaikutukset riippuvat transaktion tyypistä. Toisen esseen keskeinen argumentti on, että päätöksentekijöiden harjoittama organisaation huomiointikyvyn kontrollointi (attentional control) ja organisaation toistuvuuteen pohjautuva kokemus (organizational practice) parantavat organisaation kykyä suorittaa monimutkaisia informaation prosessointia vaativia tehtäviä. Essee tutkii tätä tarkastelemalla organisaation huomiointikyvyn kontrolloinnin ja aiemman aktiviteetti-kohtaisen kokemuksen vaikutusta sarjayritysostojen hyödyntämiseen yrityksen innovaatiotoiminnassa. Tulokset osoittavat päätöksentekijöiden uuden luomiseen (exploration) keskittyvän orientaation auttavan yritystä hyödyntämään laajan teknologisen tietovarannon sisältäviä yritysostoja jos organisaatiolla on merkittävää aiempaa kokemusta vastaavista yritysostoista. Aiempi kokemus itsessään on välttävä muttei riittävä tekijä teknologiapohjaisten sarjayritysostojen menestyvään hyödyntämiseen yrityksen innovaatiotoiminnassa. Kolmas essee tutkii sarjayritysostojen vaikutusta yrityksen menestykseen tilanteissa, joissa yritysostot tehdään organisaation normaalia vaatimustasoa alemman tuloksellisuuden tai määrätyn tyyppisen strategisen orientaation aikana. Esseen tulokset osoittavat, että päätöksentekijöiden yrittäjyyteen keskittyvän orientaation aikana toteutetut yritysostot parantavat yrityksen menestystä samoin kuin yritysostot, jotka toteutetaan organisaation tuloksellisuuden palauttamiseksi normaalitasolle.
Description
Supervising professor
Maula, Markku, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Keil, Thomas, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
behavioral theory, attention based view, aspiration levels, acquisitions, innovation, behavioristinen yritysteoria, organisaation vaatimustasot, organisaation huomiointikyky, yritysostot, innovaatio
Parts
  • [Essay 1]: Kuusela, P., Keil, T. & Maula, M., 2012. Driven by Aspirations, But in What Direction? Aspirations, Strategic Transactions, and Slack. (Full text of the essay is not included in the electronic version of the dissertation).
  • [Essay 2]: Kuusela, P., Keil, T. & Maula, M., 2013. Top Management Attention Matters: Attentional Control, Organizational Practice, and the Effects of Serial Acquisitions on Innovative Performance. (Full text of the essay is not included in the electronic version of the dissertation).
  • [Essay 3]: Kuusela, P., Keil, T. & Maula, M., 2012. A Behavioral Theory of Acquisition Performance: How Aspirations and Entrepreneurial Orientation Influence Value Creation Through Acquisitions. (Full text of the essay is not included in the electronic version of the dissertation).
Citation