Unix-aapinen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Services | D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
238 + app. 8
Series
IT-palvelukeskuksen julkaisuja, 4
Abstract
Tämän kirjan tarkoitus on antaa valmius Unix-pohjaisen, tietoliikenneverkkoon liitetyn tietokoneen käyttämiselle. Kirjassa käsitellyt asiat antavat perustaidot, jotka hallitsemalla uusiin asioihin on mahdollista tutustua itsenäisesti. Annetut esimerkit kannattaa kokeilla tietokoneella jo kirjaa lukiessa. Kirjassa on Unixin käyttäminen kuvattu sellaisena kuin se on Teknillisen korkeakoulun IT-palvelukeskuksen tietokoneissa. Kaikki esimerkit eivät siis toimi täsmälleen samalla tavalla erilaisissa Unix-järjestelmissä, pieniä eroja saattaa esiintyä jopa IT-palvelukeskuksen eri koneiden välillä. Materiaali on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee Unixia käyttöjärjestelmänä. Yleisten Unix-asioiden lisäksi käsitellään TKK:n IT-palvelukeskuksen Unix-järjestelmän erityispiirteitä. Toinen osa käsittelee viestintää Internetissä Unix-koneiden avulla. Mikäli tietokoneiden käyttäminen on ennestään tuttua, voidaan hypätä suoraan lukemaan näitä asioita. Muuten kannattaa tutustua ensimmäisessa osassa oleviin perusteisiin. Tietokoneiden käyttöympäristöt kehittyvät koko ajan. Totuus kuitenkin on, että ripaus teknistä tietämystä on välttämättömyys minkä tahansa tietokoneen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Kirjan toista osaa luettaessa kannattaa aina välillä käydä täydentämässä teknisiä valmiuksia alusta. Unix-aapinen on kirjoitettu Teknillisen korkeakoulun IT-palvelukeskuksen ja Tietojenkäsittelyopin laboratorion yhteistyöprojektina. Kirja on myös osa Tik-106.001 Tietokone työvälineenä -kurssin oppimateriaalia. Yhden tähden otsikot kuuluvat kurssin materiaaliin, mutta ovat edistyneempää asiaa. Kolmen tähden otsikot ovat kurssin ulkopuolelta.
Description
Keywords
Unix, Linux, opaskirja, käyttöjärjestelmä, komentotulkki, editointi, tulostaminen, verkkoidentiteetti, sähköposti, www, uutisryhmät, tiedonsiirto, guide book, operating system, command shell, editing, printing, net identity, email, newsgroups, file transfer
Other note
Citation