Veneiden talvisäilytysalueiden monikäyttö

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorNyholm, Charlotte
dc.contributor.advisorInkiläinen, Elina
dc.contributor.authorJuusola, Jonna
dc.contributor.departmentarkfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorLähde, Elisa
dc.date.accessioned2023-08-27T15:02:18Z
dc.date.available2023-08-27T15:02:18Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractTämä diplomityö kehittää monikäytön toiminnallisuutta veneiden talvisäilytysalueelle vaihtoehtoisen viitesuunnitelman avulla. Tarkastelualueena on Helsingin Puotilanrannan venesatama, joka on yleiskaavassa määritelty meritäytön ja tehokkaan rantarakentamisen alueeksi. Työn tavoitteena on monikäytön keinoin tarjota alueen asukkaille rannan käyttömahdollisuuksia ja pääsyn vedenrajaan vahvistaen alueellista identiteettiä. Teoreettinen viitekehys avaa monikäyttöalueen taustatekijöitä sekä yleiskaavan tulkinnan haasteita maankäytön suunnittelussa. Diplomityön tutkimuskysymyksenä on, voidaanko monikäytön suunnittelupotentiaalilla 1) lisätä alueen arvoa merellisenä ulkotilana ja 2) pienentää alueen rakentamispaineen negatiivisia vaikutuksia luontoon verrattuna yleiskaavaperusteiseen asemakaavaluonnoksen suunnitteluratkaisuun? Puotilanranta valikoitui suunnittelualueeksi, koska alueella on nykyisin laaja veneiden talvisäilytysalue, joka soveltuisi rannan monikäyttöalueeksi hyvin. Alue on helposti saavutettavissa kolmelta metroasemalta ja rantareitiltä kävellen tai pyöräillen sekä talvella jopa hiihtäen. Analyysivaiheessa tutkittiin Puotilanrannan lähiympäristöä ja rantareitin ominaispiirteitä sekä analysoitiin monikäyttöalueen soveltuvuutta tapahtuma-alueeksi. Suunnitelmaosuus esittää Puotilanrannan ilmastoviisaan maankäyttöratkaisun, jossa veneiden säilytysalueesta muotoutuu eri toiminnoille avoin paikka. Asumista viitesuunnitelmassa on noin puolet asemakaavaehdotuksessa osoitetusta määrästä, mutta samalla vältytään alueen vesiekologiaa kuormittavalta meritäytöltä, hiilipäästöiltään raskaalta paalutukselta ja kivilouheen tuonnilta. Suunnitelmassa tarkastellaan veneiden säilytyspaikan potentiaalia kesäisenä tapahtumapaikkana ja sosiaalisen elämän keskuksena vuodenaikoja hyödyntämällä. Työn tuloksena voidaan todeta ensiksi monipuolisen toiminnan ja niiden saavutettavuuden lisäävän ranta-alueen arvoa ja toiseksi täyttömaa-alueen pienentyessä olemassa olevaa puustoa säilyi, infrarakentamisen kustannukset ja paalutuksen hiilipäästöt pienenivät. Lisäksi meritäytön negatiiviset vaikutukset poistuivat kokonaan. Johtopäätöksissä avautuu monikäytön suunnittelukeinoin rakennettu työkaluvalikoima, jonka avulla Puotilanrantaan suunnitellut toiminnot voitaisiin hyödyntää muilla vastaavilla alueilla. Diplomityö tehdään Aalto yliopiston taiteen ja suunnittelun korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin pääaineeseen. Valvojana toimii Elisa Lähde ja ohjaajina Charlotte Nyholm sekä Elina Inkiläinen.fi
dc.format.extent76
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/122703
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202308275044
dc.language.isofien
dc.programmeMaisema-arkkitehtuurin maisteriohjelmafi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordmonikäyttöfi
dc.subject.keywordrantareittifi
dc.subject.keywordrantojen käyttöfi
dc.subject.keywordmaisema-arkkitehtuurifi
dc.titleVeneiden talvisäilytysalueiden monikäyttöfi
dc.titleMultiuse of winter storage areas for boatsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files