Ongelmalähtöisen skenaariomenetelmän kehittely teollisuuden ja toimialojen tarkastelemiseksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
03.22
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Citation