Tutkimus- ja kehittämistoimintojen vapaaehtoinen raportointi, vertailu suomalaisten ja ruotsalaisten informaatioteknologia-alan pörssiyhtiöiden välillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
tutkimus ja kehitys, laskentatoimi, raportit, tiedotustoiminta, pörssiyhtiöt, Suomi, Ruotsi, toimialat, tietotekniikka
Other note
Citation