Jalometallien jakautuminen kuparikiven ja kuonan välillä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-02-11
Department
Major/Subject
Materiaalien prosessointi
Mcode
MT3002
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikana koulutusohjelma
Language
fi
Pages
123 + 21
Series
Description
Supervisor
Taskinen, Pekka
Thesis advisor
Johto, Hannu
Lehtola, Tuomas
Keywords
jalometallit, PGM, kuparikivi, kuona, jakautuminen, precious metals, PGM, copper matte, slag, distribution
Other note
Citation