Työnjärjestelykysymyksen ratkaisu pienehkössä levykonepajassa erikoisesti ottaen huomioon kiilloitushiomon työnjärjestelyn

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1955
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
34 s. + liitt. 26
Series
Description
Supervisor
Serlachius, J.|Airisto, Pentti
Keywords
Other note
Citation