Paidat (1-5)

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Fashion and Clothing Design
Vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
52
Series
Abstract
Opinnäytteeni keskiössä on perusvaate: paita. Olen pyrkinyt tutkimaan ja ilmentämään tämän suunnittelemani vaatekappaleen olomuotoja ja niiden muutosta sosiaalisella kokeilulla. Luovutin viisi keskenään samanlaista paitaa erilaisten ihmisten ja olosuhteiden muokattavaksi. Jokainen paidoista sai näin uuden elämän, jonka vaikutukset muovasivat aluksi identtisistä vaatekappaleista ainutlaatuisia. Tutkimus on jaettu paitojen mukaan viiteen lukuun. Valitsin jokaiselle paidalle aiheen ja siihen sopivan toteutustavan etukäteen. Nämä aiheet on työskentelyprosessini aikana määritetty ja kehitetty ihmisten kanssa toteutetuissa projekteissa. Aiheita on laajennettu myöhemmin tutkimalla antropologian, historiallisen pukututkimuksen ja taiteentutkimuksen käsitteitä. Ensimmäisessä luvussa käsittelen suunnittelemaani paitaa, joka toimii keinona syventyä sekä paidan kulttuurihistoriaan että omaan historiaani. Toisessa luvussa tutkin paitaa kulttuuristen kategorioiden ja statuksen ilmentäjänä luovuttamalla paidan työpaidaksi. Kolmannessa luvussa käsittelen kirjonnan merkitystä ja erityisesti sitä, miten paidasta tulee kirjonnan tekijän ja omistajan välinen viestintäväline. Neljäs luku käsittelee vaatteen roolia ja paikkaa taidekentällä. Kyseenalaistan paidan perusfunktion, kun taiteilija on tehnyt paidan päälle maalauksen. Viimeisessä luvussa etsin vastauksia siihen, miten ympäristö vaikuttaa paitaan ja miten patinan käsite on muuttunut historiassa. Esitin tutkimukseni taiteellisen osuuden tulokset installaation muodossa Masters of Aalto 2013 -näyttelyssä. Näyttelykonteksti antaa vapauden keskittyä paidoista tehtyjen tulkintojen analysoimiseen, sillä taidekontekstin lähtökohdat poikkeavat vaateteollisuuden ja -bisneksen toimintatavoista eivätkä ole sidoksissa vaatteen funktionaalisuuden vaatimuksiin. Tämä konteksti herättää kysymyksiä vaatteesta itsenäisenä objektina. Selvitän, onko vaatteella aivan toisenlainen elämä ja tarina kerrottavana, kun vaate nähdään ja tulkitaan objektina, joka on riisuttu kauppatavarastatuksesta. Analysoimalla jokaista paitaa olen saanut varsin monipuolisia tulkintoja vaatteiden merkityksistä. Esitän viiden pääaiheen kautta, kuinka ihmisen ja vaatteen suhde on tulkinnalle avoin, monitasoinen asia. Opinnäytteeni tarkoituksena on nähdä vaatteen merkitys kulttuurisessa, historiallisessa ja sosiaalisessa yhteydessä.

My thesis is an artistic research about one garment – a shirt. By designing, producing and sharing five copies of one and the same shirt I have pursued a social experiment. As the shirts left my hands they became subject to different people in different situations. This is when each seemingly identical shirt began a life of its own. Thesis is divided into five themes attached to each of five shirts. Themes and execution methods for each shirt were chosen in advance and later defined and developed in projects with participants of the social experiment. By pursuing research in anthropology, historical costume and art studies themes have been expanded further. The first chapter is about the design process and it’s result – a shirt. The designed and executed shirt acts as a means for understanding the cultural history of the shirt as well as my own personal history. In the second chapter the first copy of the original shirt is examined within cultural categories when it is used as a working shirt. The usage shows how a piece of clothing typifies the status of its wearer. The third chapter is about the impact of embroidery on a shirt. It also searches for ways to explore the relationship and non-verbal communication between the embroiderer and the owner of the embroidered piece of clothing. The fourth chapter deals with the role and place of clothing in the art scene. The main functions of the shirt are questioned when it is given to an artist to be painted. The last chapter is a research into the relationship between clothing and surroundings. It aims at expanding the concept of patina in history. Shirts (1-5) were presented as an installation in the Masters of Aalto 2013 -exhibition. The exhibition context gives the freedom to analyse the shirts without concentrating on commercial and functional requirements of the garments. This context raises questions about clothing as independent objects. Does a garment have a completely other life and story when it is not understood merely as a commodity? By analysing each shirt I have encountered multifaceted interpretations concerning the meaning of clothes. The five main themes of the thesis reveal that the relationship between people and clothing is open and multidimensional. The purpose of the thesis is to see the meaning of the clothes in cultural, historical and social contexts.
Description
Supervisor
Hirvonen, Pirjo
Thesis advisor
Levanto, Yrjänä
Salonen, Heikki
Keywords
paita, kulttuuri, antropologia, taide, postmodernismi, suunnitteluprosessi, installaatio, pukeutumisen historia
Citation