Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2002
Major/Subject
Vuorovaikutteinen digitaalinen media
Mcode
T-111
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Lehtinen, Kari
Keywords
web service, web-palvelu, database systems, tietokantajärjestelmät, SOAP, SOAP, WSDL, WSDL, NET, NET, J2EE, J2EE
Other note
Citation