100 ilmettä – Ilmeiden merkitys kuvituksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
ARTS3077
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
27
Series
Abstract
Kandidaatin opinnäytetyössäni tutkin ihmisten kasvojen ilmeitä ja niiden kuvittamista. Työ koostuu taustatutkimuksesta ja tekemästäni produktiosta. Taustatutkimuksessa kävin läpi ilmeiden anatomiaa ja sitä, mikä merkitys ilmeillä on ihmisten välisessä viestinnässä. Perehdyin myös ilmeiden huomion kiintopisteisiin ja siihen, kuinka hyvin tunnistamme tunteita toisten kasvoilta. Lopuksi kävin läpi ilmeiden merkitystä kuvituksessa. Produktio-osuudessa hyödynsin taustatutkimuksesta löytämääni tietoa ja kuvitin kymmenelle suunnittelemalleni hahmolle kymmenen erilaista ilmettä. Tavoitteena oli taustatutkimuksen ja produktion avulla oppia kuinka kuvittaa monipuolisemmin ilmeitä ja tätä kautta persoonallisempia hahmoja. Lopuksi kävin läpi produktiossa oppimiani asioita ja millä tavalla koin produktion edistävän taitojani kuvittajana.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
visuaalisen viestinnän muotoilu, kuvitus, ilmeet, tunteiden kuvaus, graafinen suunnittelu, hahmosuunnittelu
Other note
Citation