Kalsiuminjektoinnin vaikutus keskihiilisen nuorrutusteräksen sulkeumarakenteeseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1984
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
6.37
Degree programme
Language
fi
Pages
132
Series
Description
Supervisor
Holappa, Lauri
Keywords
Citation