Brändi ja retro - esimerkkinä Oluthuone Leskinen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
77
Series
Abstract
Tutkielmani rakentuu kahdesta eri tekstistä, joiden työstämisen taustamotivaationa on ollut halu ymmärtää syvemmin retroa niin ilmiönä kuin myös suunnittelun tyylillisenä viitekehyksenä. ”Case: Oluthuone Leskinen – olutta ja brändiä 22 vuotta” on selvitys, joka avaa tunnetun oululaisen oluthuoneen brändin rakentumista ja tarkentaa yhteen markkinoinnin osa-alueeseen, vuosina 2003−2013 suunnittelemiini kymmeniin kampanjajulisteisiin. Niiden suunnittelussa olen tutkinut retron mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta. Julisteilleni on leimallista monitasoinen retro-estetiikka. Se hyödyntää postmodernin ajan synnyttämää nostalgista kaipuuta mutta taittaa sitä ironialla ja huumorilla. Nämä retrojulisteet toimivat myös lopputyöni taiteellisena osiona. Lopuksi tiivistän Leskisen brändin kolmeen elementtiin − pysyvyyteen, yhteisöllisyyteen ja visuaalisuuteen − ja perustelen ne. ”Retro proudly represents – kuinka luoda uusia menneisyyksiä” on vuonna 2014 julkaistava referee-artikkelini, jossa jäsennän retron eri ilmenemismuotoja luomani nelikentän avulla ja asemoin omaa suunnittelutyötäni retron tyylimaailmassa. Erotan eri retrokategorioiksi retro kitschin, neo retron, repro vintagen ja new vintagen – sen mukaan, millaiseksi muodostuu niiden suhde edeltäjiinsä. Osoitan, että retro on hyvin monitahoinen ilmiö, joka sisältää erilaisia painotuksia ja vivahteita. Retroa on parina viime vuosikymmenenä käsitelty paljonkin yhtäältä markkinoinnin ja toisaalta postmodernin teoretisoinnin viitekehyksissä, mutta graafisen suunnittelun näkökulmaa retroon tulisi vielä syventää. Työni toimii avauksena tähän suuntaan.

The present thesis is based on two different texts. Their motivation has been a desire more deeply to understand retro design both as a phenomenon and as a stylistic framework. "Case: Oluthuone Leskinen - olutta ja brändiä 22 vuotta" is an essay which discloses the brand construction of Leskinen, a well-known public house in Oulu, northern Finland, focusing on one aspect of marketing realized in several dozen campaign posters designed by the author between 2003 and 2013. In his design of these posters, the writer has come to examine the potential and versatility of the retro style. The posters are characterized by multi-layered retro-aesthetics. The design takes advantage of the nostalgic longing present in the postmodern era, but modifies it with some humour and irony. These retro posters constitute the artistic part of the dissertation. In the conclusion, the brand of Leskinen is summarized and its three elements recognized - permanence, sense of community, and visuality. The paper "Retro Proudly Represents - kuinka luodaan uusia menneisyyksiä" is forthcoming in 2014 as a peer-reviewed article. In this constituent study a survey is conducted into the ways in which retro is manifested in contemporary design. A fourfold table created for the purpose is employed, both to highlight different facets and to locate the author's own design within the stylistic field of retro. The categories of retro are distinguished according to their specific relationship with their object of representation: retro kitsch, neo-retro, repro vintage and new vintage. Retro is shown to be a highly complex phenomenon with a considerable variety of emphases and nuances. In the past few decades, postmodern theories, as well as a number of marketing theories, have dealt with themes of retro, but it is strongly suggested here that the aspect of graphic design should be researched further. The present work could serve as an opener of this academic discussion.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Vapaasalo, Tapio
Keywords
brändi, retro, juliste, markkinointi
Other note
Citation