Sillä välin. Miten kirjani syntyi?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
34
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on produktiopainotteinen tutkielma. Kandidaatintyöni koostuu kahdesta osasta: piirustuksia, maalauksia ja sarjakuvaa sisältävästä kirjasta sekä tutkielmaosuudesta, jossa käsittel- en produktiota ideointivaiheesta valmiiksi kirjaksi. Taustoitan motiiveja kirjani takana etsimällä määritelmää piirustustaidolle ja pohdin sen merkitystä piirtäjän näkökulmasta. Lisäksi käsittelen perfektionismiani ja metodeja, jotka olen ottanut käyttöön itsekriittisyyttä hillitäkseni.
Description
Supervisor
Karhumaa, Arja
Thesis advisor
Karhumaa, Arja
Keywords
Piirtäminen, Piirtämisen taito, Perfektionismi, Kirja
Citation