Arkkitehtuurifilosofisia kytkentöjä. Arkkitehtien käsityksiä ympäristön laadusta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1983
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
9.36
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Korhonen, Ahti
Keywords
Other note
Citation