Mitä muutoksia on tehtävä alkuaan pergamiinipaperia valmistavassa paperitehtaassa, kun tämä tehdas ryhtyy tuottamaan yksinomaan sanomalehtipaperia

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1943
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
75 s. + liitt. 6
Series
Description
Supervisor
Pellinen, Heikki
Keywords
Other note
Citation