Sulfaatti- ja NS-AQ-tehtaiden kemikaalitasapaino yhteistä regenerointiprosessia käytettäessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1991
Major/Subject
Kemian laitetekniikka
Mcode
Kem-42
Degree programme
Language
fi
Pages
97
Series
Description
Supervisor
Järveläinen, Martti
Thesis advisor
Klemola, Aarno
Keywords
Citation