MIDE - Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy 2008-2013

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai lehden erikoisnumero
Author
Date
2013
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
326
Series
Abstract
Aalto-yliopiston MIDEtutkimusohjelma keskittyi pitkäjänteiseen perustutkimukseen digitalisoitumisen ja energiakysymysten aloilla. Ohjelman tavoitteena oli huipputason osaamisen luominen, opetuksen vahvistaminen ja suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn lisääminen. MIDEohjelma (Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy) toteutettiin vuosina 2008-2013. MIDE-tutkimusohjelmassa oli kaikkiaan 11 eri projektia. Tutkimusprojektit olivat monitieteisiä ja yhteen projektiin osallistui tyypillisesti useita eri laitoksia. Projektit liittyivät niin ICT:n mahdollistamiin uusiin sovelluksiin kuin energiatehokkuutta parantaviin innovaatioihin. Tutkimusprojektien lisäksi MIDE-ohjelmaan kuului kolme opiskelijaprojektia sekä jatko-opintokurssi Bit Bang. MIDE-ohjelmassa oli myös useita vierailijaprofessoreja kansainvälisistä huippu huippuyliopistoista. MIDE-tutkimusohjelman rahoitus, 20 miljoonaa euroa, kerättiin useilta eri yrityksiltä ja yhteisöiltä. Yritysten edustajat olivat mukana tutkimusprojektien etenemistä käsitelleissä seurantaryhmissä. MIDE-tutkimusohjelmassa syntyi 34 väitöskirjaa, 78 muuta opinnäytetyötä sekä 438 julkaisua. Tutkimusprojektien tulosten perusteella on syntynyt useita jatkotutkimuksia sekä myös tuloksia hyödyntäviä start-up -yrityksiä.
Description
Keywords
Multidisciplinary Institute of Digitalisation and Energy, MIDE-tutkimusohjelma, arviointi
Other note
Citation