Fast Measurement of Hearing Sensitivity

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-13
Department
Major/Subject
Akustiikka ja audioteknologia
Mcode
ELEC3030
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
52+8
Series
Abstract
Typically, headphones are calibrated according to the hearing characteristics of an average user. This creates a sub–optimal listening experience. The subjective sound quality of the headphones can be improved if user’s individual hearing characteristics are taken into consideration. This is traditionally done by performing a pure–tone hearing test. This research attempted to find out if an equal–loudness test could have advantages over the standard pure–tone test. A standard equal–loudness test, based on test signals with 1/3 octave bandpass filtered pink noise, was adapted to a self–administered test format. Its performance in noise was compared to a naive implementation of a basic pure–tone audiometry test. It was discovered the mean of the difference between the equal–loudness test results was 2.1 dB and the mean of the difference between pure–tone audiometry test results was 4.5 dB. The standard deviation was 1.8 dB for the equal–loudness test and 4.0 dB for the pure–tone audiometry test. While these results are not conclusive due to the small sample size and differences in testing environments, they do suggest that the equal–loudness test could be more accurate than pure–tone audiometry in a noisy environment.

Tyypillisesti kuulokkeet kalibroidaan keskimääräisen ihmisen kuulon ominaisuuksien tai preferenssien mukaan. Täten kuulokkeiden tuottama kuuntelukokemus ei ole paras mahdollinen. Yksilön kokemaa kuulokkeiden äänenlaatua voidaan parantaa, jos yksilölliset vaihtelut kuulossa otetaan huomioon. Perinteisesti tähän on käytetty kuulokynnyksen määrittävää kuulotestiä, jossa käytetään sinisignaaleita. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, mitä hyötyjä voisi saada siitä, että tämä testi tehtäisiin mittaamalla henkilön kuulon äänekkyyskäyrästö. Perinteinen äänekkyysta- sotesti sovitettiin käyttäjän itsensä tehtäväksi testiksi. Testisignaaleina käytettiin 1/3-oktaavikaistanpäästösuodatettua vaaleanpunaista kohinaa. Tätä testiä verrattiin perinteiseen käyttäjän itsensä sinisignaaleilla tekemään kuulotestiin. Kummatkin testit tehtiin sekä melussa että hiljaisuudessa, ja näitä arvoja verrattiin toisiinsa. Havaittiin, että äänekkyystasotestin erot olivat keskimäärin 2.1 dB ja perinteisen kuulotestin 4.5 dB. Keskihajonta oli äänekkyystestille 1.8 dB ja perinteiselle kuu- lotestille 4.0 dB. Pienestä otannasta johtuen tulokset ovat vasta alustavia, mutta niiden valossa on mahdollista, että äänekkyystasotesti soveltuu paremmin testiksi meluisiin ympäristöihin kuin perinteiset kuulotestit.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Rämö, Jussi
Pakarinen, Jyri
Keywords
kuulokkeet, kuulokäyrä, kuulotesti, äänekkyys
Other note
Citation